In nowości, Uncategorized
gmina-trzebiechow-opinia-sesje-tv-referencje-system-transmisja-online

Referencje

Firmę „GAMP” Sp. z o.o. cechuje doskonała znajomość zagadnień z zakresu świadczonego na rzecz Gminy Trzebiechów zadania, które jest realizowane z zachowaniem należytej staranności. Polecam firmę „GAMP” Sp. z o.o., jako wiarygodnego, solidnego i rzetelnego partnera przy rozwiązywaniu problemów

Wójt Gminy – Izabella Staszak
Gmina Trzebiechów
gmina-trzebiechow-opinia-sesje-tv-referencje-system-transmisja-online

REFERENCJE

Wójt Gminy Trzebiechów poświadcza niniejszym, że firma „GAMP” Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze, jest wykonawcą zadania pn. ,,System do glosowania elektronicznego oraz system do transmisji online i nagrywania obrad Rady Gminy Trzebiechów.

W ramach powyższego zadania firma dostarczyła niezbędny sprzęt do transmisji sesji online, dostarczyła urządzenia i karty  do głosowania,  przeprowadziła  szkolenia dla radnych i pracowników Urzędu Gminy w Trzebiechowie zajmujących się obsługą Rady Gminy w Trzebiechowie, udostępniła w sieci Internet dostęp do Aplikacji zlokalizowanej na serwerze umieszczonym w GaMP Data Center, udzieliła Gminie Trzebiechów licencji.

Łączna wartość powyższych prac zgodnie z zawartymi umowami wynosi — zł brutto.

Firmę „GAMP” Sp. z o.o. cechuje doskonała znajomość zagadnień z zakresu świadczonego    na   rzecz   Gminy   Trzebiechów    zadania,    które   jest   realizowane z zachowaniem należytej staranności. Polecam firmę „GAMP” Sp. z o.o., jako wiarygodnego, solidnego i rzetelnego partnera przy rozwiązywaniu problemów

Izabella Staszak
Wójt Gminy Trzebiechów

DZIĘKUJEMY!


Referencje:
Gmina Bobrowice
Gmina Dąbie
Gmina Lądek
Gmina Niechlów
Gmina Trzebiechów

 

gmina-dabie-opinia-sesje-tv-referencje-system-transmisja-onlineportal-mieszkanca-sesje-tv-transmisja-rady-glosowanie-gmina