bobrowice-herb-sesje-tv-transmisja-glosowanie-rada-gminy-powiatu

Wykonawca posiada wykwalifikowaną kadrę kierowniczą i pracowniczą oraz odpowiednie zaplecze techniczne. Współpraca z przedmiotowym wykonawcą w zakresie wykonania przedmiotu umowy przebiegała dobrze, a jakość wykonanych prac oceniamy jako bardzo dobrą.

Gmina Bobrowice
referencje-gmina-bobrowice-sesje-tv-system-rada-gminy-miasta-powiatu

Referencje

Gmina Bobrowice poświadcza, że wybrany w postępowaniu ofertowym wykonawca działający pod firmą: GAMP Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Konstytucji 3 Maja 8, kod. 65-803 Zielona Góra NIP 9291712163 na rzecz gminy wykonał zadanie pn.: System do głosowania elektronicznego oraz system do transmisji online i nagrywania obrad Rady Bobrowice.

Zamówienie zostało wykonane na podstawie umów:

1. Umowa nr Sesje/TRA/2018/10/000056/Nr33/U/18 z dnia 26.10.2018r.

2. Umowa nr Sesje/TRA/2018/10/000053/Nr34/U/18 z dnia 26.10.2018r.

Powyższe prace zostały wykonane z należytą starannością. Wykonawca posiada wykwalifikowaną kadrę kierowniczą i pracowniczą oraz odpowiednie zaplecze techniczne. Współpraca z przedmiotowym wykonawcą w zakresie wykonania przedmiotu umowy przebiegała dobrze, a jakość wykonanych prac oceniamy jako bardzo dobrą.

Firma jest godna polecania w zakresie wykonywanych przez nią robót.

DZIĘKUJEMY!